Đinh tán đầu chìm ghép chắc kín SE

Đinh tán đầu chìm ghép chắc kín SE

0₫
Thương hiệu PATTA
Mã SP SE

Chính sách bán hàng

 • Cung cấp sức căng tốt hơn và rãnh cắt bền hơn
 • Mở đoạn cuối tương đương
 • Giữ trục tâm 
 • Có thể dùng cho nhiều loại vật liệu

CÁC TÍNH NĂNG CỦA SẢN PHẨM

 • Chống thấm và không khí: Đinh tán đầu chìm ghép chắc kín cung cấp hiệu suất gắn chặt chắc chắn và chất lượng cao. Các khớp nối được bịt kín hoàn toàn để đảm bảo không thấm nước và không khí bay vào.

Ứng dụng

 • Thân xe
 • Côngtenơ
 • Điều hòa
 • Ngành công nghiệp ghép nối & đóng tàu

Vật liệu

 • Nhôm / Thép
 • Mạ đồng / Thép
 • Thép không gỉ

Lắp đặtTHÔNG SỐ KỸ THUẬT


 


Các kích cỡ - Nhôm / Thép


Đường kính (d)Chiều dài (L)Phạm vi kẹp chặt

3.2 (1/8")

3.3~3.4 (.13)

6.5 (1/4")
8.0 (5/16")
9.5 (3/8")
11.0 (7/16")
12.5 (1/2")
0.5 - 2.0 (0.02 - 0.08")
2.0 - 3.5 (0.08 - 0.14")
3.5 - 5.0 (0.14 - 0.20")
5.0 - 6.5 (0.20 - 0.26")
6.5 - 8.0 (0.26 - 0.31")

4.0 (5.32")

4.1~4.2 (.16)

8.0 (5/16")
9.5 (3/8")
11.0 (7/16")
12.5 (1/2")
14.5 (9/16")

0.5 - 3.5 (0.02 - 0.14")
3.5 - 5.0 (0.14 - 0.20")
5.0 - 6.0 (0.20 - 0.24")
6.5 - 8.0 (0.26 - 0.31")
8.0 - 10.0 (0.31 - 0.39")

4.8 (3/16")

4.9~5.0 (.19)

8.5 (5/16")
9.5 (3/8")
11.0 (7/16")
13.0 (1/2")
14.5 (9/16")
16.0 (5/8")
18.0 (11/16")
21.0 (13/16")
25.0 (1")
0.5 - 3.5 (0.02 - 0.14")
3.5 - 5.0 (0.14 - 0.20")
5.0 - 6.0 (0.20 - 0.24")
6.5 - 8.0 (0.26 - 0.31")
8.0 - 9.5 (0.31 - 0.37")
9.5 - 11.0 (0.37 - 0.43")
11.0 - 13.0 (0.43 - 0.51")
13.0 - 16.0 (0.51 - 0.63")
16.0 - 20.0 (0.63 - 0.79")


Các kích cỡ - Mạ đồng / Thép

Đường kính (d)Chiều dài (L)Phạm vi kẹp chặt

3.2 (1/8")

3.3~3.4 (.13)

6.5 (1/4")
8.0 (5/16")
9.5 (3/8")
11.0 (7/16")
12.5 (1/2")
0.5 - 2.0 (0.02 - 0.08")
2.0 - 3.5 (0.08 - 0.14")
3.5 - 5.0 (0.14 - 0.20")
5.0 - 6.5 (0.20 - 0.26")
6.5 - 8.0 (0.26 - 0.31")

4.0 (5.32")

4.1~4.2 (.16)

8.0 (5/16")
9.5 (3/8")
11.0 (7/16")
12.5 (1/2")
14.5 (9/16")

0.5 - 3.5 (0.02 - 0.14")
3.5 - 5.0 (0.14 - 0.20")
5.0 - 6.0 (0.20 - 0.24")
6.5 - 8.0 (0.26 - 0.31")
8.0 - 10.0 (0.31 - 0.39")

4.8 (3/16")

4.9~5.0 (.19)

8.5 (5/16")
9.5 (3/8")
11.0 (7/16")
13.0 (1/2")
14.5 (9/16")
16.0 (5/8")
18.0 (11/16")
21.0 (13/16")
25.0 (1")
0.5 - 3.5 (0.02 - 0.14")
3.5 - 5.0 (0.14 - 0.20")
5.0 - 6.0 (0.20 - 0.24")
6.5 - 8.0 (0.26 - 0.31")
8.0 - 9.5 (0.31 - 0.37")
9.5 - 11.0 (0.37 - 0.43")
11.0 - 13.0 (0.43 - 0.51")
13.0 - 16.0 (0.51 - 0.63")
16.0 - 20.0 (0.63 - 0.79")


Các kích cỡ - Thép không gỉ

Đường kính (d)Chiều dài (L)Phạm vi kẹp chặt

3.2 (1/8")

3.3~3.4 (.13)

6.0 (1/4")
8.0 (5/16")
10.0 (3/8")
12.0 (15/32")
14.0 (9/16")

0.5 - 1.5 (0.02 - 0.06")
1.5 - 3.0 (0.06 - 0.12")
3.0 - 5.0 (0.12 - 0.20")
5.0 - 6.5 (0.20 - 0.26")
6.5 - 8.0 (0.26 - 0.31")

4.0 (5.32")

4.1~4.2 (.16)

6.0 (1/4")
8.0 (5/16")
10.0 (3/8")
12.0 (15/32")
14.0 (9/16")
16.0 (5/8")

0.5 - 1.5 (0.02 - 0.06")
1.5 - 3.0 (0.06 - 0.12")
3.0 - 5.0 (0.12 - 0.20")
5.0 - 6.5 (0.20 - 0.24")
6.5 - 8.0 (0.24 - 0.31")
8.0 - 11.0 (0.31 - 0.43")

4.8 (3/16")

4.9~5.0 (.19)

8.0 (5/16")
10.0 (3/8")
12.0 (15/32")
16.0 (5/8")
20.0 (13/16")
0.5 - 3.0 (0.02 - 0.12")
3.0 - 5.0 (0.12 - 0.20")
5.0 - 6.5 (0.20 - 0.26")
6.5 - 9.0 (0.26 - 0.35")
9.0 - 12.0 (0.35 - 0.47")